Her vil vi orientere om samarbejdet med GL bogføring, Montering af kulfilteret ved vores pool, samt orientere om det nylige opfølgende grundsyn. Og generelt om hvordan det går med at få
tilpasset grundene til reglerne i ordensreglementet.
Der vil selvfølgeligt også være lejlighed for at tale om fremtidige projekter som vi skal have taget hul på, eksempelvis en ny bro over mosen ved gangstien rundt om samme.