Bendstrup Vognkoloni er for alle!

Fællesskabet er det vigtigste

I maj 1964 blev pladsen grundlagt og vi fik godkendelse til langtidscamping, og de første campister flyttede ind i juni 1964.

Dengang var pladsen en åben mark. I foråret 1978 luftede den daværende ejer tanken om at sælge campingpladsen, og campisterne fik tilbud om at købe pladsen.

Efter nogle møder stod det klart at køb ikke var muligt, men en campistforening blev stiftet den 12. november, 1978.

Foreningen forpagtede campingpladsen fra den 1. maj, 1979. Efter denne dag fortsatte forhandlingerne om køb, og den 21. november 1981 blev “Andelsforeningen Bendstrup Camping A.M.B.A.” stiftet, og den 15. maj, 1982 købte 64 campister pladsen.

I 1983 åbnede andelsforeningen mulighed for at alle kunne blive andelsmedlemmer på rimelige vilkår.

Januar 2005 fik vi status som “Vognkoloni”.

KORT OM BESTYRELSENS VISIONER

Activites

_1166038

Vores bestyrelse

De gør det helt frivilligt

xxx

Patricia Olesen
Suppleant
Mette Vineke
Suppleant
Stig Lythcke
Næstformand
Pia Viborg
Kasserer
Kirsten Hansen
Bestyrelses medlem