Bestyrelsen har haft en del at se til det sidste stykke tid og vi vil gerne dele informationer om hvilke opgaver vi arbejder med udover de daglige.

Vedr. Grundsyn :

Vi har nu skrevet til de Andelshavere som Kommunen ved deres gennemgang havde bemærkninger til.

Vedr. Åen (  Overløbskanal ) :

Ved Grundsyn er kommunen blevet opmærksom på at arealet omkring åen ( Bræmmer ) ikke overholder afstandskrav som er i Lovgivning omkring Vandløb.

Bestyrelsen arbejder tæt sammen med kommunen for at finde den bedste løsning for at undgå en evt. sag fra kommunen.

Vedr. Opstillede Containere på Gl. boldbane :

Vi har orienteret kommunen og afventer deres afgørelse, da vi ikke finder det hensigtsmæssigt med den opstilling der er foretaget.

Generelle Arbejde :

Det er vigtig for Bestyrelsen at vi på ingen måde ønsker at begrænse andelshavernes muligheder, vi er kun interesseret i at opfylde Lovkrav ( Landzone, Brandkrav mv. ) og vi bliver ved med arbejde for at Bendstrup ikke får spændetrøje på.  Det er ikke et nemt arbejde og processerne tager tid, det kan vi ikke ændre på.

Venlig hilsen Bestyrelsen.