Kære andelshaver, Mandag 21 og fredag 24 juni har Hillerød kommune været på grund inspektion på Bendstrup Vognkoloni. Vi var selvfølgeligt også repræsenteret af bestyrelsen ved grundsynet. Nu afventer vi rapporten fra de kommunale myndigheder, og så snart vi i bestyrelsen har haft mulighed for at læse denne, vender vi tilbage med hvorledes der bliver fulgt op på den. Vi forventer at kunne returnere med besked i uge 27.

Venlig hilsen

Bestyrelsen